ОКЛЮ̀ХНА

ОКЛЮ̀ХНА. Вж. оклюхвам.

Списък на думите по буква