ОКЛЮ̀ХНАЛОСТ

ОКЛЮ̀ХНАЛОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Диал. Качество, състояние на оклюхнал. По смущението, по необикновената оклюхналост на офицерите заключавахме, че Плевен ще е паднал! Ив. Вазов, Съч. VII, 184.

Списък на думите по буква