ОКЛЮ̀ЧВАНЕ

ОКЛЮ̀ЧВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от оключчвам и от оключвам се.

Списък на думите по буква