О̀КНИЦА

О̀КНИЦА ж. Диал. Врата или прозорец, отвор на къща, землянка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква