ОКОВА̀ВАНЕ

ОКОВА̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от оковавам и от оковавам се. — На основание на процесуалния кодекс трябва да констатирам, че оковаването ми с вериги противоречи на закона. Ст. Благоева, ГД, 144.

Списък на думите по буква