ОКО̀ВКИ

ОКО̀ВКИ мн., ед. око̀вка ж. Спец. Метални части (брави, панти и под.) на мебели, врати, прозорци и др.

Списък на думите по буква