ОКО̀ЗВАНЕ

ОКО̀ЗВАНЕ ср. Отгл. същ. от окозвам и от окозвам се.

Списък на думите по буква