ОКОКО̀РВАНЕ

ОКОКО̀РВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от ококорвам и от ококорвам се. Стана му абсолютно ясно, че има дълго да плаща за своето ококорване по време на войната. Д. Фучеджиев, Р, 176.

Списък на думите по буква