ОКОКО̀РЕН

ОКОКО̀РЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Разг. 1. За очи, поглед — широко отворен, обикн. с израз на изненада, любопитство, уплаха и др.; опулен, облещен. Малките, които слушаха с любопитство и с ококорени очи отстрана, се разбягваха с вик. Елин Пелин, Съч. III, 50. Сутринта майка му едва го събуди. Когато .. отвори очи, те си останаха тъй — стреснати и ококорени — сякаш бе видял привидение. П. Вежинов, НБК, 152-153. Момиченцето беше хубаво облечено — .. Очите му бяха кръгли и някак ококорени, нослето чипо. П. Славински, МСК, 62. Председателят тросна глава назад и загледа с ококорени очи и отворена уста прокурора. Д. Калфов, СбСт, 42. Бори не смееше да обърне очи към нея, като че ли се плашеше от ококорения ѝ поглед. Й. Вълчев, СКН, 125.

2. Който е с широко отворени очи, обикн. поради изненада, любопитство, уплаха и др.; опулен, облещен. Синовете на малоимотните и безимотните селяни гледаха .. ококорени заминаващите влакове, които отнасяха връстниците им по чужди краища да се учат. А. Каралийчев, С, 96. Ключът скръцна зловещо и струя пресен въздух мина като дъх над ококорените арестанти. Г. Караславов, Избр. съч. I, 293. Така шумно се спуснахме по стълбището отвън, че децата от останалите отделения занадничаха ококорени през прозорците. Д. Бозаков, ДС, 75-76. Директорът ме гледаше ококорен, сякаш ми бяха израснали магарешки уши. А. Гуляшки, ЗР, 229.

3. Прен. Буден, хитър, оперен, надут. Ококореното хлапе беше Стамениният, познаваше всеки ъгъл на големия хан. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 498. Наско и Слави, ококорени момчета с хитри и присмехулни лица, мигаха и внимателно подадоха главите си от вратата. П. Стъпов, ЧОТ, 27.

Списък на думите по буква