ОКОКО̀РЧВАНЕ

ОКОКО̀РЧВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от ококорчвам и от ококорчвам се; ококорване, ококотване.

Списък на думите по буква