ОКОКО̀ТВАНЕ

ОКОКО̀ТВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от ококотвам и от ококотвам се; ококорване, ококорчване.

Списък на думите по буква