ОКОЛВРЪ̀СТ

ОКОЛВРЪ̀СТ. Вж. околовръст.

Списък на думите по буква