ОКОЛЍЙСКИ

ОКОЛЍЙСКИ, ‑ска, ‑ско, мн. ‑ски, прил. Който се отнася до, който е свързан с околия. В приемната стая на дядо попа .. аз се озовах пред много гости, господа и дами,.. Това бе високият свят на близкия околийски град. Н. Попфилипов, РЛ, 149. В същото време полицаят от околийския съд с револвер в ръка надничал от хан в хан да спипа и бутне в кауша неявилия се в съда свидетел по делото на двамата смешно ниски, но остри като кремък селяни. Г. Алексиев, ДЦ, 14. Отидох аз в ближното градче, та доведох оттам околийския лекар. Т. Влайков, Съч. II, 5. Той бутна коня и удари надясно на мегданя, покрай плетищата и влезе в двора на околийското управление. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 135-136.

Списък на думите по буква