О̀КОЛО

О̀КОЛО и (съкр., разг. и поет.) о̀кол предл. и нареч. I. Предл. 1. За означаване на разположение или движение в кръг по отношение на някого или нещо, на обкръжаване, обхващане на нещо отвсякъде, от всички страни. — На кол набит да видя твоя [мъж] и самодиви да играят хоро около него! Ив. Вазов, Съч. VIII, 25. Около очите му имаше тъмни големи кръгове. Елин Пелин, Съч. III, 31. Сграбчва детето, топлото телце се притиска към него, ръчичките се увиват около врата му. З. Сребров, Избр. разк., 124. Повърхнината на кълбото е равна на околна повърхнина на цилиндъра, описан около него. Матем., 1967, кн. 2, 2. Той беше строен явор столоват, / тя тънка, вита, кършена лоза: / лоза се окол явора обви — / около Ива Ралица девойка! П. П. Славейков, ЕП 1907, 91.

2. За означаване на разположение или действие в близост до някого или нещо, в някоя точка от обкръжаващото го пространство. Тя беше постоянно около нея, помагаше ѝ в домашните работи. Елин Пелин, Съч. III, 42. Като е на тоя ред, аз бих рекла, че е по-добре за нея да си е окол дома. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 258. Онази вечер Ивана играла сред кръчмата ръченица, а пък вдовицата Дочка все около машиниста Нейко се въртяла. К. Петканов, МЗК, 242. Бай Гоце вдигна глава .. и злобно каза: — Мръсно "кандило", око и ухо на Кадир ефенди. Много често почна да се навърта около дюкяна. Д. Спространов, С, 70-71.

3. За означаване на приблизителност; към. В Хаджи Генчовото училище са учат около двесте деца. Л. Каравелов, Съч. II, 21. Бай Нончо се забави при началника около половин час. А. Гуляшки, СВ, 181. Новодошлият бе мъж на около тридесет години. К. Петканов, МЗК, 125. След два месеца, окол Арахангеловден, стана и сватбата. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 196. В събота по пладне качихме се от Софийската гара и часа около четири слязохме на станцията Белово. Ал. Константинов, Съч. I, 255.

4. Прен. Разг. Във връзка със, по отношение на. От всички жени само Велика не проявяваше никакво любопитство около разните слухове. К. Петканов, МЗК, 238. Всеки искаше да научи нещо около мобилизацията. Г. Караславов, ОХ I, 352. — Сигурно сте чули някои клюки около моята помощница. Ем. Станев, ТЦ 66. Дълго се разисква около станалото произшествие. К. Калчев, ЖП, 292.

II. Нареч. Остар. и поет. Наоколо. Сред тоя хаос от разрушение.. беше и Марковият двор, завит, като всичко около, под плащаницата на смъртта и пущинака. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 5. Самотен гроб в самотен кът, / пустиня около немее. П. П. Славейков, Събр. съч. II, 92. Тръгнахме ние пак по твърдий бряг / и скоро там стигнахме, де реката / шуми и окол буди силен ек. К. Величков, Ад (превод), 144. Пей от нашта / стара круша — / всичко окол / ще те слуша. Елин Пелин, ПБ, 17.

ОКОЛО

ОКОЛО- . Първа съставна част на думи, обикн. прилагателни имена, със значение: който е разположен или се движи в кръг по отношение на нещо, напр.: околобъбречен, околовратен, окологлътъчен, околоградски, окололунен, околоочен, околоплодие, околосветски, околоушен и др.

Списък на думите по буква