ОКОЛОГРА̀ДСКИ

ОКОЛОГРА̀ДСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е разположен, намира се или става около град. Румъния получила град Силистра с малка околоградска територия. Ист. Х и ХI кл, 250. Много хора се трупат и пред голямата картина в дъното на залата. Това е генералният план за реконструкцията на околоградската зона. ОФ, 1959, бр. 4604, 3.

Списък на думите по буква