ОКОЛОЗЀМЕН

ОКОЛОЗЀМЕН, ‑мна, ‑мно, мн. ‑мни, прил. Който е разположен, намира се или се осъществява, извършва се около Земята. Корабът бе изведен в кръгова околоземна орбита на около 189 километра. АК, 1971, бр. 1, 30. Околоземният облак се изучава чрез регистриране на рентгеновото излъчване. ВН, 1960, бр. 2865, 4. Околоземно космическо пространство. Околоземно водно течение.

Списък на думите по буква