ОКОЛОПЛО̀ДЕН

ОКОЛОПЛО̀ДЕН, ‑дна,-дно, мн. ‑дни, прил. Спец. Който се намира, разположен е около плода. В утробата на майката плодът се намира при благоприятни условия за развитие. Обкръжаващата го температура е постоянна, околоплодната течност е стерилна. К. Рашков и др., ДБ, 11. Околоплодната обвивка при бряста, ясена, клена, брезата и други растения образува криловиден ципест израстък. Той улеснява разнасянето на плодовете чрез вятъра. Бтн. VI кл, 112. Околоплодна ципа.

Списък на думите по буква