ОКОЛОПЛО̀ДИЕ

ОКОЛОПЛО̀ДИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Околоплодник. Поникването на семената.. не може да стане веднага след падането им, защото зародишът не е напълно развит в момента на отделянето им от околоплодието. Гр, 1906, бр. 7, 109.

Списък на думите по буква