ОКОЛОСВЀТЕН

ОКОЛОСВЀТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Остар. Околосветски. Един пароплув излязъл из Лондон за околосветно плувание през 1860 год. Хр. Данов, ТПЧ, 202.

Списък на думите по буква