ОКОЛОСЀЛСКИ

ОКОЛОСЀЛСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е разположен, намира се или става около село. Аз се любувах.. на угледните 250 български къщици, разстлани като върху длан. А околоселския венец от голи и обрасли висоти, прекъснат на северозапад, позволяваше да се видят букет пирински върхове. П. К. Яворов, ХК, 147.

Списък на думите по буква