ОКОЛОСЪ̀РДИЕ

ОКОЛОСЪ̀РДИЕ, мн. ‑ия, ср. Спец. Околосърдечна торбичка, покриваща сърцето обвивка.

Списък на думите по буква