ОКОЛОУ̀ШЕН

ОКОЛОУ̀ШЕН, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. Спец. Който е разположен, намира се около ушите. В устната кухина се отварят отводните канали на 3 двойки големи слюнни жлези — околоушни, подчелюстни и подезични. Анат. IХ кл, 45. Незасегнати остават периферните части на окосмената част на главата в околоушната и тилната област. Ил. Петков и др., КВБ, 93.

Списък на думите по буква