ОКОЛО̀ШКА

ОКОЛО̀ШКА ж. Околожка. Мине се не мине ден-два Христо Чернев пристига пешком по върлите пътеки, задъхан, околошката на каскета му мокра — хвърли го настрана и той вдига пара, като запален. Ст. Поптонев, ОБЛ, 123.

Списък на думите по буква