ОКОЛЯ̀ВАНЕ

ОКОЛЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от околявам и от околявам се; обикаляне, околисване, околясване.

Списък на думите по буква