ОКОЛЯ̀СВАНЕ

ОКОЛЯ̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от околясвам и от околясвам се; околисване, околяване.

Списък на думите по буква