ОКОМЀРЕН

ОКОМЀРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Спец. Който се отнася до окомер, който е свързан с измерване, определяне на разстояние на око. Добър навик за окомерно определяне на разстояния е необходим на стрелеца, на разузнавача и др. Планим. V кл, 23. От шофьорското място зад кормилото пътят изглежда съвсем друг. Завоят е мускулно напрежение. Стръмнината — изпитание на окомерната предвидливост. Бл. Димитрова, ПКС, 302. Първият от тях е удобен като огледален фотоапарат, който е с окомерно нагласяване на фокус. НТМ, 1961, кн. 5, 10.

Окомерна снимка (скица). Спец. Снимка, скица на някакъв обект, направена на око.

Списък на думите по буква