ОКОМЀРНО

ОКОМЀРНО. Нареч. от окомерен; на око. Преди да подаде батареята команда "огън", той проверяваше изчисленията на наблюдателния пункт окомерно. Г. Алексиев, ДЦ, 86. В практиката често се налага някои разстояния да не се измерват, а да се определят на око (окомерно). Планим. V кл, 22.

Списък на думите по буква