ОКОМЍГВАНЕ

ОКОМЍГВАНЕ ср. Остар. Книж. Мигване, миг, мигновение.

— От А. Дювернуа, Словарь болгарскаго языка..., 1885—1889.

Списък на думите по буква