ОКОМПЛЕКТО̀ВАНЕ

ОКОМПЛЕКТО̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Нежел. Окомплектуване. Произведени са [редосеялки] и чакат. Чакат я вагони, я части за окомплектоване. Ст, 1969, бр. 1189, 3.

Списък на думите по буква