ОКОМПЛЕКТУ̀ВАМ

ОКОМПЛЕКТУ̀ВАМ несв. и св., прех. Комплектувам нещо изцяло, докрай, напълно. Пред нас .. се поставя въпросът да изучим състоянието на нашите заводи.., да определим профила на отделните заводи и да ги окомплектуваме. РД, 1950, бр. 167, 2. Между бързооборотния двигател с вътрешно горене на камиона и двигателните му колела е необходима цяла система от зъбни колела, окомплектувани в така наречената скоростна кутия и главна предавка. Ст. Михайлов и др., ГМ, 139. окомплектувам се страд.

Списък на думите по буква