ОКОНЧА̀ВАНЕ

ОКОНЧА̀ВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от окончавам и от окончавам се. Съдлищнийт председател ще определя .. дните на заседанията и часовете на наченването и окончаването на слушанията. ДЗОИ I (превод), 212.

Списък на думите по буква