ОКО̀НЧВАМ

ОКО̀НЧВАМ, ‑аш, несв.; око̀нча, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Остар. и диал. Ожребвам. Притежателите наумили да доведат жребни кобили в рудниците.., дето да са отвъдят окончените жребета. Ступ., 1875, бр. 5, 40.

ОКО̀НЧВАМ СЕ несв.; око̀нча се св., непрех. Остар. и диал. Ожребвам се. — Ами как да кажа? Кобилата като роди, кой вика, че се е окобилчила? Или окончила? Н. Инджов, ПП, 87. Яднъж са окончила ина кобила и умряла. Турчинът рекъл на Марка: ".. тва конче ти го харизоам". СбНУ Х, 153.

Списък на думите по буква