ОКО̀НЧВАНЕ

ОКО̀НЧВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от окончвам и от окончвам се; ожребване.

Списък на думите по буква