ОКОПА̀ВАМ

ОКОПА̀ВАМ, ‑аш, несв.; окопа̀я, ‑а̀еш, мин. св. окопа̀х, св., прех. 1. С копаене обработвам, разрохквам почвата около растения, земеделски култури. Бай Васил обичаше да се грижи и за овощните дръвчета, които постоянно наглеждаше, подрязваше, окопаваше. К. Калчев, ЖП, 238-239. Мана му помагаше — наглеждаше слънчогледовиците, окопаваше с голямата мотика лехите. Кл. Цачев, ГЗ, 30. По нивите край градеца стопаните окопават ягодовите градини. Й. Радичков и др., ГСП, 30. Машините можеха да окопаят царевицата за три, най-много за четири дни. А. Гуляшки, СВ, 311-312.

2. Ограждам със или поставям, скривам в ров, окоп, обикн. за да защитя, предпазя някого или нещо. Докато се избере позиция и окопаят оръдията, минаха още няколко дни. Д. Кисьов, Щ, 156. Тя беше приятел на вълците и доби четири мургави кученца с черни муцуни. Окопа ги в корените на клека срещу хижата и никой не можеше да ги доближи. Ламар, ПР, 34. окопавам се, окопая се страд. Всяка култура си иска своите грижи. Една се тори, друга се окопава, трета се засява. Н. Каралиева, Н, 144. След засаждането им за тях [фиданките] се полагат грижи, като се поливат, плевят и окопават. Бтн VI кл, 124.

ОКОПА̀ВАМ СЕ несв.; окопа̀я се св., непрех. 1. Копая, изкопавам ров, окоп за прикритие, защита от нападение на противника.Трябваше да се окопаваме. Лопатките се забиваха трудно и ние едва чоплехме. Вл. Мусаков, СбЗР, 419. Картечниците .. косяха така гъсто, че бойците след малко залегнаха и почнаха да се окопават. П. Вежинов, ЗЧР, 222. Останахме сами да посрещнем армията на Сюлейман паша. Не беше много сгодна и позицията ни — .. каменисто беше и не можехме да се окопаем по-добре. Д. Талев, ПК, 689. Полкът зае позиция пред Страцин. Врагът се бе окопал около височините пред селото и оказваше отчаяна съпротива. Ив. Мартинов, ПМ, 114. ● Обр. Друг един, по-стар негов събрат [на зайчето], още от вчера разбра какво ще стане и се окопа в сипея. Ем. Станев, ЯГ, 29. Нощем и тайно в шумата се окопаваха костенурки; те имаха огромни къщи, но пак се бояха от зимата. Й. Радичков, ЧП, 126.

2. Прен. Заемам място, разполагам се, настанявам се някъде здраво, стабилно и обикн. тайно, прикрито. Ако да имаха такъв човек, биха го сменили. Но нямаше и той се окопаваше все по-дълбоко и превръщаше кооперацията на здрава народна крепост. Ст. Даскалов, БМ, 36. — Другари — продължи Руменов, — виждате, че врагът се мъчи да се окопае и всред народа. Х. Русев, ПС, 83. Кой ще победи — Партията или замаскираният, окопалият се в ръководството враг? А. Гуляшки, МТС, 142.

Списък на думите по буква