ОКОПА̀Я

ОКОПА̀Я. Вж. окопавам.

Списък на думите по буква