ОКОПЍТВАМ

ОКОПЍТВАМ, ‑аш, несв.; окопѝтя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Правя някой да се съвземе, да се опомни, да дойде на себе си след сън, силна уплаха, объркване, смущение и под. Не виждал до тази минута как умира човек, аз се залюлях тръпен на мястото си,.. Мама забеляза това и, за да ме окопити, извика. Ст. Чилингиров, ХНН, 104. Тоя вик окопити животното, то се метна встрани по-бързо от рис и със светкавични скокове изчезна. А. Гуляшки, ЗВ, 375. Колебливият командир поради желание да запази най-добре хората си постигна обратното; окопитва врага и докарва повече жертви. П. Илиев, ЛВ, 129. окопитвам се, окопитя се страд.

ОКОПЍТВАМ СЕ несв.; окопѝтя се св., непрех. 1. Съвземам се, опомням се, идвам на себе си след сън, силна уплаха, объркване, смущение и под. Тя е изненадана и смутена от многото гости, но веднага се окопитва. Н. Фурнаджиев, МП, 59. Младата жена гледа и не разбира. Но изведнъж се окопитва, изважда паспорта си и го тупва на масата. Н. Каралиева, Н, 84. След първото изумление башибозукът се окопитва и започва да обстрелва Коруджийския Хисар. Н. Хайтов, Х, 114. Отначало тя се изплаши,.., но като ѝ обясних кой съм и защо съм дошъл, тутакси се окопити. К. Калчев, ДНГ, 126. Силен гърмеж изтрещя над главите им, конят се огъна, щеше да падне, но се окопити и пак тръгна. Й. Йовков, Разк. III, 28.

2. Остар. Съвземам се, издигам се, въздигам се в духовно или материално отношение. Колчо още се не е окопитил от оние масрафе по сватбата. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 246. Грозен чер циганин запял чудни и дивни, никакви си песни, които пиенците слушат с голямо внимание,.. Тая е била, тя е още и днес донякъде, развеселителната музика на нашите шумненци, които едвам по тези години зеха да са окопитват. Ил. Блъсков, ПБ III, 15. Тойзи народ, като си промени веднъж умствените способности, полека-лека са съвзема и щом хване да са окопитва, лесно може да поправи своето порабощено състояние. У, 1871, бр. 1, 232.

Списък на думите по буква