ОКО̀ПИЩЕ

ОКО̀ПИЩЕ, мн. ‑а, ср. Диал. Окоп.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква