ОКОПЧА̀ВАНЕ

ОКОПЧА̀ВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от окопчавам и от окопчавам се.

Списък на думите по буква