ОКОПЧЀЯ

ОКОПЧЀЯ. Вж. окопчавам.

Списък на думите по буква