ОКОРАВЀЯ

ОКОРАВЀЯ. Вж. окоравявам.

Списък на думите по буква