ОКОРАВЯ̀ВАНЕ

ОКОРАВЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от окоравявам и от окоравявам се.

Списък на думите по буква