ОКОРАВЯ̀ЛОСТ

ОКОРАВЯ̀ЛОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Остар. Отвл. същ. от окоравял.

Списък на думите по буква