ОКО̀СВАНЕ

ОКО̀СВАНЕ ср. Отгл. същ. от окосвам и от окосвам се; окосяване.

Списък на думите по буква