ОКОСМЀНИЕ

ОКОСМЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Рядко. Косми по тялото на човек или животно; окосмяване. Бих могъл да разкажа много неща, от които теменното окосмение на всеки нормален човек ще застане вертикално. А. Мелкоян, БФ, 313.

Списък на думите по буква