ОКОСТЕНЀЯ

ОКОСТЕНЀЯ. Вж. окостенявам.

Списък на думите по буква