ОКОСТЕНЯ̀ВАНЕ

ОКОСТЕНЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от окостенявам.

Списък на думите по буква