ОКОСТЕНЯ̀ЛОСТ

ОКОСТЕНЯ̀ЛОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество на окостенял.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1976.

Списък на думите по буква