ОКОСЯ̀ВАМ

ОКОСЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; окося̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Кося нещо изцяло, докрай. Сега бе донесъл коса със себе си, да окоси тревата от малките поляни. Й. Радичков, ГП, 50. От дълги години никой не се решаваше да окоси или да пусне добитък да опасе тревата. И. Петров, НЛ, 42. Средно на ден окосяват по 3 декара при план 2 декара. ВН, 1958, бр. 2126, 1. окосявам се, окося се страд. За да се окоси тревата в най-благоприятно време, управителните съвети на повечето стопанства работиха по специални оперативни планове. ВН, 1958, бр. 2126, 1.

Списък на думите по буква