ОКОСЯ̀ВАНЕ

ОКОСЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от окосявам и от окосявам се. Агитаторите.. поставят въпроса за сформиране на косачески бригади, в които да участвуват и стопани от селата за окосяване на тревите. ОФ, 1949, бр. 1500, 5.

Списък на думите по буква