ОКО̀ТВАМ

ОКО̀ТВАМ, ‑аш, несв.; око̀тя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. За котка, заек и др. — раждам малки; окотвам се. Котката ще окоти котенца. окотвам се, окотя се страд.

ОКО̀ТВАМ СЕ несв.; око̀тя се св., непрех. 1. За котка, заек и др. — раждам малки. Убиваше само по едно или най-много по две врабчета, колкото да нахрани котката, която беше много лакома, защото скоро щеше да се окоти. К. Калчев, СТ, 53. Те се котят страшно бързо. Първия месец — дванадесет малки зайчета, които, щом пораснат, веднага също започват да се окотват. В. Цонев, ЕВ, 34. Обр. Загърчила се оная ми ти невеста, засвивала се, заохкала, запъшкала и дорде се приготви попът за венчавка — тя се окотила в черквата. Окотила се като нищо, за срамотите! Чудомир, Избр. пр, 158-159.

2. За коте, зайче и др. — раждам се. Окотиха ни се малки котенца.

Списък на думите по буква